W jednym z poprzednich poradników pokazaliśmy, jak dodać nowa witrynę w aplikacji SharePoint. Już w trakcie jej tworzenia mogłeś dodać do niej użytkowników. Co jednak w przypadku, gdy zechcesz ich dodać później? Oczywiście istnieje taka możliwość! Teraz zobaczysz, jak to zrobić.

  1. Otwórz aplikacje SharePoint i wybierz witrynę, do której chcesz dodać użytkownika. Gdy to określisz, po prostu kliknij nazwę witryny w widoku często używanych witryn lub na liście Obserwowane.
  2. W prawym górnym rogu zobaczysz aktualna listę członków witryny, np. "3 członków". Kliknij ten napis, aby zobaczyć ich listę i przejść do dalszych ustawień.
  3. W panelu Członkostwo w grupie, który się otworzy po prawej stroni, kliknij przycisk Dodaj członków.
  4. W polu tekstowym zacznij wpisywać imie, nazwisko lub adres e-mail osoby i kliknij wybrana podpowiedz na liście.
  5. Możesz dodać od razu więcej osób, tak samo wpisując za każdym razem fragment danych i wybierając opcje z listy albo klikając Wyszukaj w katalogu, by znaleźć osoby. Gdy już dodasz wszystkich, kliknij przycisk Zapisz.
  6. Zawartość listy Członkostwo w grupie została odświeżona. Widzisz teraz, ze nowi członkowie zostali już dodani.