Jak analizować odpowiedzi z formularza?

  1. Otwórz formularz i przejdź do widoku Odpowiedzi. Czy jakieś się pojawiły, dowiesz się z licznika. Jak widać, w tym formularzu dodano 3 odpowiedzi. Jeśli włączyłeś zbieranie adresów e-mail, zobaczysz najpierw adresy osób, które odpowiedziały.
  2. Pozostań w zakładce Podsumowanie i przewin stronę. Poniżej znajdziesz statystyki poszczególnych odpowiedzi. Po najechaniu wskaznikiem myszy na element wykresu lub legendy wyswietli sie wiecej szczególów, takich jak liczba odpowiedzi i udział procentowy.
  3. Sekcja ta oferuje graficzny i ogólny wgląd w odpowiedzi. O bardziej szczegółowych sposobach analizy dowiesz się z następnych poradników.