Ile urządzeń mogę dodać do Konta Głównego?

Każde konto użytkownika, które dodasz do Konta głównego, oferuje ochronę jednego urządzenia. Nie ma ograniczeń co do liczby dodanych kont użytkownika, zatem możesz dodawać dowolna liczbę urządzeń. Po rozszerzeniu usługi Veronym na dodatkowe urządzenia będzie za nie naliczona oplata według wybranego planu.