Czym jest skalowalność usługi Veronym?

Veronym jest usługa inteligentna, która automatycznie dostosowuje się do ruchu, jaki generowany jest przez użytkownika. Jeśli ruch się zwiększa, usługa również samodzielnie zwiększa swoja wydajność, by zapewnić najlepsza jakość połączenia niezależnie od sytuacji i miejsca.