Czy Veronym widzi, co robię na moim urządzeniu?

Veronym skupia się wyłącznie na wykrywaniu i blokowaniu zagrożeń. Na urządzeniu klienta „widzi” on to, co się dzieje, jedynie pod względem incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa. Takim incydentem może być przykładowo zablokowanie załącznika ze złośliwym oprogramowaniem. Veronym nie ma jednak dostępu do faktycznej zawartości aplikacji ani ruchu szyfrowanego, mimo że są one badane. Otrzymuje jedynie informacje o podjętym działaniu, np. blokadzie załącznika. Możesz dodatkowo zdefiniować wyjątki do ogólnych zasad, aby Veronym nie badał ruchu w usługach bankowości internetowej, zdrowotnych czy innych zawierających wrażliwe dane.