Czy Veronym przechowuje moje dane?

Dane nie są przesyłane do Veronym. Usługa bada aktywność w tle, aby wykrywać zagrożenia. Nie odczytuje jednak zawartości danych ani tez jej nie przetwarza. Dane, do których ma dostęp Veronym, to incydenty bezpieczeństwa generujące logi. Logi te służą do tworzenia raportów i nie są całkowicie anonimowe. Maja one postać „metadanych”. Veronym widzi zatem adresy IP i zagrożenia, ale nie ma dostępu ani do zawartości aplikacji, ani do tożsamości użytkownika.