Czy to możliwe, ze informacje o zagrożeniach będą pojawiać się często?

Po wykryciu złośliwego oprogramowania Veronym umieści je w kwarantannie i więcej się ono nie pojawi. Wiadomości techniczne w powiadomieniach mogą nie być w pełni zrozumiale dla wszystkich użytkowników końcowych. Informacje nie będą wiec pojawiać się częściej, niż jest to konieczne.