Czy otrzymam powiadomienie, kiedy usługa zostanie przeskalowana?

Nie, proces ten zachodzi w tle i całkowicie automatycznie, bez udziału użytkownika.