Czy możliwe jest obejście ochrony Veronym?

Ochrona Veronym działa w czasie rzeczywistym i stale monitoruje cały ruch sieciowy. Wszelka niebezpieczna aktywność, która zostanie wykryta, zostanie zablokowana. Dopiero w momencie, gdy zablokowana aplikacja przestanie stwarzać zagrożenie, blokada zostanie zdjęta.