Czy liczba otwartych stron i zakładek wpływa na szybkość usługi?

Veronym skaluje się automatycznie. Kiedy wzrasta ilość badanego ruchu, usługa dodaje do systemu potrzebne jej zasoby. Nie jest możliwe jej przeciążenie.