Co zawiera raport widoczności ruchu internetowego i aplikacji?

Raport widoczności ruchu internetowego i aplikacji, który jest dostępny w Panelu klienta, daje Ci szeroki wgląd w dane na temat ruchu, jaki jest generowany przez stale monitorowane urządzenia użytkowników. Dane w raporcie przedstawione są w kilku kategoriach, które pozwalają je przeanalizować pod różnymi katami. Dzięki temu zyskujesz możliwość wczesnego wykrycia potencjalnie niebezpiecznych aplikacji.